Handleiding Mirror

Mirrorpedia is de online handleiding van het Mirror model. Mirror is een microsimulatiemodel voor de arbeidsmarkt van het primair (po), voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) in Nederland en simuleert bijvoorbeeld stromen (zoals uit- en instroom), maar ook de inschaling en loonkosten van personen. Mirror is ontwikkeld door CentERdata voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze website kunt u alles lezen over het model waarmee de arbeidsmarktramingen voor het onderwijs in Nederland tot stand komen.

Een overzicht van openbare publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen, is te vinden op de pagina Publicaties en een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen in Mirror is beschikbaar op de pagina Historie.

Het menu aan de linkerkant werkt als een boek met hoofdstukken en subparagrafen. Via dat menu kunt  u steeds dieper inzoomen op het onderwerp van uw keuze. Technische details of zaken die de loop van de uitleg zouden verstoren zijn opgenomen in een uitklapbare box, die u kunt openen door op de koptekst van de box te klikken. Een voorbeeld van een dergelijke box staat hieronder.

Indien u voor het eerst kennismaakt met Mirror is een logische volgorde de menu's aan de linkerkant van boven naar beneden te doorlopen, maar niet te diep (naar rechts) af te dalen in de boomstructuur. Hoe verder u afdaalt in submenu's hoe technischer of gedetailleerder de uitleg wordt.