Selecties

Het vaststellen van het verband tussen stroomgrootheid en de verklarende variabelen (het schatten van de vergelijkingen) vindt plaats op een relevante selectie van de waargenomen taken. De uitstroom wordt bijvoorbeeld afzonderlijk geschat voor ouderen (59 en ouder) en de groep jonger dan 59 jaar omdat het uitstroomgedrag van de twee groepen aanzienlijk verschilt. Taakveranderingen kleiner dan 0,0125 fte worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt een stroom tussen jaar $t-1$ en jaar $t$ alleen meegenomen indien de betreffende instelling in zowel jaar $t-1$ als jaar $t$ wordt waargenomen. Er wordt met behulp van correctiefactoren gecorrigeerd voor instellingen die in één van deze jaren niet aanwezig zijn in het formatiebestand. Het gaat hier doorgaans om non-respons.