IPTO

IPTO (Integrale PersoneelsTellingen Onderwijs) geeft informatie over de door docenten gegeven vakken in het vo. Deze informatie omvat de vakken die een leraar geeft (naar graadsector), het aantal lesuren per gegeven vak en de bevoegdheid die men heeft voor de gegeven vakken. Het is een integrale telling van de lessen gegeven in een week in oktober van het betreffende jaar. De gegevens zijn koppelbaar aan het takenbestand in Mirror. In de recente jaren blijkt ongeveer 10% van de taken in Mirror niet koppelbaar aan het IPTO-bestand door onder meer het ontbreken van een geschikte koppelvariabele.

In IPTO worden meer dan 100 vakken onderscheiden. Voor gebruik in Mirror worden deze geaggregeerd tot 20 vakken. De vakken in IPTO verschillen van jaar op jaar licht. De voor een raming gebruikte aggregatie van IPTO vakken naar Mirror vakken wordt opgenomen in de rapporten over de ramingen.