Verzuim

De data met betrekking tot verzuim in fte zijn afkomstig van DUO. Deze data bevatten verzuimcijfersover ziekteverzuim en overig verzuim. Voor de arbeidsmarktramingen met Mirror wordt het verzuim omgezet in percentages van het gewerkte aantal fte, uitgesplitst naar schooltype, leeftijdscategorie, geslacht en functie.