Startbestanden

De laatst bekende stand van de personele formatie wordt opgeslagen in drie startbestanden:

  • Personen (bevat een persoonsnummer, geslacht en geboortedatum van alle werkenden, en eventueel bevoegdheden)
  • Taken (bevat o.a. een persoonsnummer, brin, schaal, periodiek, fte, fte seniorenregeling, functie, en eventueel vakken)
  • Scholen (bevat o.a. brin, gemeentenummer, schooltype, leerlingenprognose en denominatie)

Een persoon kan meerdere taken hebben op verschillende scholen. De gegevens van de taken zijn opgenomen in het takenbestand. Personen en taken zijn te koppelen via het persoonsnummer. In het takenbestand is ook een brin opgenomen, waardoor een taak te koppelen is aan een school in het scholenbestand.