Functiewijziging

In taakverlies is functieverandering deels gemodelleerd, namelijk in het geval dat er een taak verloren gaat en er een nieuwe taak op een andere school ontstaat, mogelijk met een andere functie. In de module functiewijziging wordt functieverandering op dezelfde school gemodelleerd. Met een logit model wordt eerst bezien of sprake is van functieverandering. Zo ja, dan wordt de taakomvang volgens de procedure taakomvang vastgesteld.