Extra taak

Als er geen taakverlies optreedt, kan er ook sprake zijn van een nieuwe taak. Eerst wordt vastgesteld of hiervan sprake is middels een logit vergelijking. Zo ja, dan wordt de taakomvang vastgesteld. De regio van voorkeur is de regio waarin de al bestaande taak actief is. Vervolgens wordt via het proces school zoeken een school gezocht.