Kansen

In Mirror worden vaak kansen gebruikt, bijvoorbeeld de kans om uit te stromen, de kans om meer te gaan werken, de kans om minder te gaan werken, et cetera. Deze kansen zijn vaak afkomstig van vergelijkingen zoals van het type logit of ordered logit. Stel dat de kans om uit te stromen voor een bepaald persoon 60% is. Stroomt deze persoon dan uit of niet? Om dit te bepalen wordt een willekeurig getal tussen 0 en 1 getrokken. Indien dit getal kleiner is dan 0,6 (=60% kans), dan is de uitkomst "ja", anders "nee". Stel dat bijvoorbeeld het getal 0,32 wordt getrokken, dan wordt besloten dat deze persoon in dit geval uitstroomt.

Omdat gemiddeld gesproken 60% van de willekeurig getrokken getallen onder het getal 0,6 valt, zal, indien de simulatie vaak herhaald wordt, de persoon in 60% van de gevallen uitstromen en in 40% van de gevallen niet. Na middelen over de herhaalde simulaties komt zo een gemiddeld patroon tevoorschijn. Mirror werkt daarom ook altijd met gemiddelden van meerdere herhalingen van de simulatie van de onderwijsarbeidsmarkt.

Het kansmechanisme kan ook algemener geformuleerd worden met behulp van de cumulatieve verdeling. Dit maakt het mogelijk ook uit meer dan 2 alternatieven te selecteren. In het bovenstaande voorbeeld is de cumulatieve verdeling [0,6, 1]. Het interval tussen 0 en 0,6 associëren we met "ja", het interval tussen 0,6 en 1 met "nee". Na het trekken van een willekeurig getal lopen we van links naar rechts door de verdeling en stoppen indien we een getal tegenkomen dat groter is. In het geval dat we 0,32 hadden getrokken, stoppen we direct bij het tegenkomen van het getal 0,6 en besluiten dus tot "ja".

Dit kan ook met meer alternatieven. Stel dat de kansen van instromende leraren op de schalen LB, LC en LD respectievelijk 79%. 17% en 4% zijn. De verdeling wordt dan [0,79, 0,79+0,17=0,96, 1]. Indien we willekeurig het getal 0,84 trekken, ligt dit dus in het interval tussen 0,79 en 0,96 dat we associëren met schaal LC. In dit geval wordt dus schaal LC getrokken. Dit mechanisme wordt in Mirror gebruikt bij vergelijkingen van het type ordered logit en multinomial logit en bij overgangsmatrices.