Leerlingenprognoses

Voor de leerlingenprognoses wordt voor het po en vo gebruik gemaakt van de prognoses van DUO op instellingsniveau. Voor het mbo wordt gebruik gemaakt van de meest recente PRIMOS bevolkingsprognose om tot leerlingenprognoses te komen.