Formatiebestand

Het formatiebestand dat opgeleverd wordt door DUO bevat in principe informatie over alle taken in het onderwijs. Een taak is een aanstelling van een persoon op een school. Een persoon kan meerdere taken hebben, op verschillende scholen. Eventueel verschillende taken van één persoon binnen dezelfde school worden door DUO samengevat in een enkele taak.

De gegevens zijn geanonimiseerd. Het betreft hier informatie vanaf 1994 die grotendeels afkomstig is uit de salarisadministraties. Per taak zijn onder meer peiljaar, brin, bestuursnummer, sector, onderwijstype, salarisadministrateur, geboortedatum, geslacht, functiegroep, brutosalaris, salarisschaal, periodiek, taakomvang en omvang van de deelname aan de seniorenregeling opgenomen. De financiële informatie betreft alleen de periode vanaf 2002. Door middel van een identificatienummer is de informatie betreffende een taak koppelbaar over de jaren.

Voor Mirror wordt in het formatiebestand een selectie gemaakt van taken verricht door regulier personeel op instellingen (brins) met leerlingen. Niet-regulier personeel en instellingen zonder leerlingen blijven dus buiten beschouwing.