Loonkosten kalenderjaar

De loonkosten op kalenderjaarbasis worden berekend door het met werkgeverslasten verhoogde brutoloon te wegen met de maanden dat men werkzaam was gedurende het onderhavige kalenderjaar. Uitstroom naar stille reserve telt voor 10 maanden mee, omdat men gemiddeld na 10 maanden uitstroomt. Uitstroom naar pensioen en overlijden tellen we voor de helft van het jaar mee omdat dit gespreid over het jaar plaatsvindt. Instroom van directeuren worden voor 5,2 maanden meegeteld en instroom van leraren voor 4 maanden, beide gebaseerd op gemiddelde instroomprofielen. Taken die gedurende het hele jaar aanwezig zijn worden voor 12 maanden meegeteld. Na weging kunnen de totale loonkosten op kalenderjaarbasis bepaald worden.