Brutoloon

Stromen (zoals in- en uitstroom) lopen in Mirror altijd van oktober van een jaar tot oktober het jaar erna. De loonkosten moeten echter berekend worden op kalenderjaarbasis (bijvoorbeeld ten behoeve van begrotingen en confrontaties met budgetten). Daartoe simuleert Mirror hoe men op 1 januari van ieder jaar is ingeschaald. Periodiekverhogingen worden per 1 september uitgekeerd. In de salaristabellen worden vervolgens de juiste bedragen bij de betreffende inschalingen gedurende het jaar gezocht en opgeteld tot een bruto jaarloon van de taak. De volgende stap is dit brutosalaris te verhogen met de werkgeverslasten.