Correctiefactoren

Een per jaar verschillend aantal instellingen levert niet of in het onjuiste formaat of niet tijdig de benodigde informatie voor het formatiebestand op. Als gevolg daarvan wordt een deel van taakveranderingen, taakverlies en functieverandering in het schattingsproces ten onrechte gezien als onderdeel van de instroom dan wel de uitstroom. Hierdoor worden in- en uitstroom overschat, terwijl taakveranderingen, taakverlies en functiewijziging onderschat worden. Om hiervoor te corrigeren, gebruiken we correctiefactoren.