Eerdere publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van eerdere publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of dienen als input voor de arbeidsmarktramingen met Mirror.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, 2021-2031, update 2022 Update van de arbeidsmarktramingen voor het po met basisjaar 2020: gebruik van Referentieraming 2022 voor de leerlingenraming en raming van afgestudeerden van de pabo mei 2022 rijksoverheid.nl
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2021-2031 Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2020 december 2021 rijksoverheid.nl
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030 Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2019 december 2020 rijksoverheid.nl
Historische data onderwijsarbeidsmarkt: po, vo, mbo Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen november 2017  

 

Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurd. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
IPTO 2020 Peildatum 1 oktober 2020 december 2021 rijksoverheid.nl
IPTO 2019 Peildatum 1 oktober 2019 december 2020 rijksoverheid.nl

 

Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde leraren. Deze informatie vormt input voor het bepalen van het aanbod van leraren in de arbeidsmarktramingen.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Loopbaanmonitor 2021 Microdata: 2014-2020, enquête: 2019-2020 december 2021 rijksoverheid.nl
Loopbaanmonitor 2020 Microdata: 2013-2019, enquête: 2018-2019 november 2020 rijksoverheid.nl

 

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Personeelstekorten primair onderwijs, bijlagen buiten de G5 en binnen de G5 Peildatum 1 oktober 2021 december 2021 rijksoverheid.nl
Personeelstekorten primair onderwijs in de G5 Peildatum 1 februari 2021 april 2021 rijksoverheid.nl

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Anders organiseren van onderwijs Rapport van CAOP met doorrekeningen met behulp van Mirror oktober 2017  
Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs ESB-artikel over lerarentekorten in het voorgezet onderwijs 18 december 2014 esb.nl