Financiële gegevens

Voor het berekenen van loonkosten is een aantal gegevens nodig. Allereerst zijn de schaalbedragen nodig om tot bruto loonkosten te komen. Om de totale loonkosten inclusief werkgeverslasten te komen, is een groot aantal financiële parameters nodig, zoals premiepercentages, korting in verband met de seniorenregeling, etc. De meeste gegevens zijn afkomstig uit de sectorspecifieke CAO's. Premiepercentages van de pensioenregeling zijn afkomstig van het ABP. Premiepercentages van de verschillende volksverzekeringen zijn afkomstig van de belastingdienst. De berekeningen worden toegelicht op de pagina's over de loonkosten.