Formatiebestand

Het formatiebestand dat opgeleverd wordt door DUO bevat in principe informatie over alle aanstellingen (‘taken’) die een persoon in het onderwijs kan hebben. Een persoon kan meerdere aanstellingen hebben, op verschillende scholen. Eventueel verschillende aanstellingen van één persoon binnen dezelfde school worden door DUO samengevat in een enkele aanstelling.

De gegevens zijn geanonimiseerd. Het betreft hier informatie vanaf 1994 die grotendeels afkomstig is uit de salarisadministraties. Per taak zijn peiljaar, brin, bestuursnummer, sector, onderwijstype, salarisadministrateur, leeftijd, geslacht, functiegroep, brutosalaris, salarisschaal, periodiek, betrekkingsomvang, omvang van de deelname aan de seniorenregeling en RPA-gebied opgenomen. De financiële informatie betreft alleen de periode vanaf 2002. Door middel van een identificatienummer is de informatie betreffende een persoon koppelbaar over de jaren en, indien van toepassing, tussen verschillende taken op dezelfde peildatum.