Functiemix opleggen

Na het bepalen van de inschaling van het zittende personeel en de instromers, moet nog wel gezorgd worden dat voldaan wordt aan functiemixdoelstellingen. In overleg met het ministerie van OCW wordt daarbij voor het vo en het mbo als doelstelling gehanteerd dat de functiemix constant blijft op de verdeling in het laatste bekende jaar. Voor het po wordt aangenomen dat de in het Convenant LeerKracht afgesproken functiemix in de nabije toekomst wordt gehaald.

Om de functiemix waar nodig aan te passen, worden de volgende stappen doorlopen, waarin personen steeds willekeurig worden getrokken.

  1. Allereerst krijgt zittend personeel dat is ingeschaald in periodiek 5 of hoger de kans te worden bevorderd;
  2. Indien nog niet aan de functiemix is voldaan, krijgt het overige zittende personeel de kans om te worden bevorderd;
  3. Indien nog niet aan de functiemix is voldaan, krijgen instromers de kans om te worden bevorderd;
  4. Indien nog niet aan de functiemix is voldaan, wordt bekeken of instromers wellicht lager ingeschaald moeten worden om beter aan de functiemix te kunnen voldoen.