Functiewijziging

In de module taakverlies is functieverandering deels gemodelleerd, namelijk in het geval dat er een taak verloren gaat en er een nieuwe taak op een andere school ontstaat, mogelijk met een andere functie. In de module functiewijziging wordt functieverandering op dezelfde school gemodelleerd. Het gaat om de volgende stappen:

  • Met een logit model wordt bezien of sprake is van functieverandering.