Inschaling

Bij de inschaling van personeel wordt onderscheid gemaakt naar zittend personeel en instroom. Na het bepalen van de inschaling van het personeel wordt nog een correctieslag uitgevoerd om te zorgen dat ieder jaar een vastgestelde functiemix (de verdeling van fte's leraren over de leraarschalen) wordt bereikt.