Inschaling instroom

De inschaling van instromers wordt bepaald aan de hand van overgangstabellen met historische verdelingen van de schaal van instromers. Deze tabellen zijn opgesplitst naar het schooltype van de school waar men instroomt en naar leeftijdscategorie. Nadat de schaal is vastgesteld kan de periodiek van instroom bepaald worden. Ook dit gebeurt aan de hand van overgangstabellen. Voor elke schaal is sprake van een aparte tabel. Deze tabellen zijn opgesplitst naar leeftijdscategorie.