Leerlingenprognoses

DUO levert bestanden met de historische aantallen leerlingen per peiljaar per brin (vanaf 1994). Voor de leerlingenprognoses wordt voor het po en vo gebruik gemaakt van de prognoses van DUO op instellingsniveau. Voor het bve wordt gebruik gemaakt van de meest recente PEARL (zie www.regionalebevolkingsprognose.nl) bevolkingsprognose om tot leerlingenprognoses te komen.