Loonkosten

Deze sectie beschrijft het proces om de kosten te berekenen die ten behoeve van het personeel gemaakt worden. Allereerst wordt het brutoloon van een taak op kalenderjaarbasis bepaald. Vervolgens wordt dit vermeerderd met de werkgeverslasten om te komen tot de loonkosten van een taak. Tot slot wordt dit gewogen met de periode van het jaar dat men in dienst is geweest en worden de gewogen individuele loonkosten opgeteld om te komen tot totale loonkosten op kalenderjaarbasis. Op de onderliggende pagina's zijn details omtrent deze berekeningen te vinden.