Overgangstabellen

Overgangstabellen zijn in principe simpele ordered logit vergelijkingen. In deze tabellen staan kansen voor bepaalde overgangen. Zo kan een tabel bijvoorbeeld definiëren dat een 30-jarige 30% kans heeft om LA te krijgen, 60% kans op LB en 10% kans op LC. Door meerdere overgangstabellen te gebruiken, kan rekening worden gehouden met achtergrondkenmerken. Zo zijn er overgangstabellen die de kansen op schalen definiëren voor iedere functie en ieder schooltype aangezien de inschaling historisch per schooltype verschillend is.

In Mirror zijn de volgende typen overgangstabellen opgenomen:

  • leeftijd & geslacht: met deze tabel wordt op basis van de historische verdeling een leeftijd en geslacht voor een instromend individu bepaald;
  • instroom schaal: afhankelijk van de leeftijdscategorie worden kansen op een specifieke schaal gegeven;
  • instroom periodiek: voor iedere schaal die onder "instroom schaal" mogelijk is, is een verdeling over periodieken beschikbaar afhankelijk van de leeftijdscategorie om de inschaling geheel te kunnen bepalen;
  • regionale instroom: voor instroom vanuit de stille reserve wordt een voorkeursregio bepaald op basis van historische kansen afhankelijk van de regio van uitstroom naar de stille reserve
  • taakverlies met regionale mobiliteit: indien bepaald is dat een persoon regionaal mobiel is, wordt met deze tabel een regio van bestemming getrokken, afhankelijk van de regio van oorsprong.
  • functiewijziging: deze tabel wordt gebruikt om de inschaling te bepalen van iemand die van functie wijzigt.
  • vak & graad: met deze tabel wordt een vak en graad toegewezen aan afstudeerders van de lerarenopleiding voor het vo.

Alle kansen in de tabellen zijn gebaseerd op historische gegevens.