Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van openbare publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2017-2027 Arbeidsmarktraming met startjaar 2015 oktober 2017 minocw.nl
Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren Arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van raming startjaar 2015 voor de RPA's en 5 grote steden afzonderlijk 4 januari 2018 minocw.nl: po, vo

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Historische gegevens arbeidsmarkt primair onderwijs Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen, primair onderwijs november 2017 minocw.nl
Historische gegevens arbeidsmarkt voortgezet onderwijs Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen, voorgezet onderwijs november 2017 minocw.nl
Historische gegevens arbeidsmarkt middelbaar beroepsonderwijs Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen, middelbaar beroepsonderwijs november 2017 minocw.nl
Anders organiseren van onderwijs Rapport van CAOP met doorrekeningen met behulp van Mirror oktober 2017 minocw.nl
Uitkomsten scenario's po met Mirror Scenario's ten behoeve van het terugdringen van het lerarentekort in het primair onderwijs 1 november 2016 minocw.nl
Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs ESB-artikel over lerarentekorten in het voorgezet onderwijs 18 december 2014 esb.nl