Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van openbare publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of dienen als input voor de arbeidsmarktramingen met Mirror.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2018-2028 Arbeidsmarktraming met startjaar 2016 november 2018 rijksoverheid.nl
Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren Arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van raming startjaar 2018 voor de arbeidsmarktregio's en 5 grote steden afzonderlijk november 2018 rijksoverheid.nl: po, vo
IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurd. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen. 23 november 2018 rijksoverheid.nl
Loopbaanmonitor 2018 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde leraren. Deze informatie vormt input voor het bepalen van het aanbod van leraren in de arbeidsmarktramingen. november 2018 rijksoverheid.nl

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Historische gegevens arbeidsmarkt primair onderwijs Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen, primair onderwijs november 2017 rijksoverheid.nl
Historische gegevens arbeidsmarkt voortgezet onderwijs Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen, voorgezet onderwijs november 2017 rijksoverheid.nl
Historische gegevens arbeidsmarkt middelbaar beroepsonderwijs Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen, middelbaar beroepsonderwijs november 2017 rijksoverheid.nl
Anders organiseren van onderwijs Rapport van CAOP met doorrekeningen met behulp van Mirror oktober 2017 rijksoverheid.nl
Uitkomsten scenario's po met Mirror Scenario's ten behoeve van het terugdringen van het lerarentekort in het primair onderwijs 1 november 2016 rijksoverheid.nl
Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs ESB-artikel over lerarentekorten in het voorgezet onderwijs 18 december 2014 esb.nl