Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van openbare publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen.

Publicatie Onderwerp Datum
Arbeidsmarktramingen voor het vo op basis van raming startjaar 2015 voor de RPA's en 5 grote steden afzonderlijk 4 januari 2018
Arbeidsmarktramingen voor het po op basis van raming startjaar 2015 voor de RPA's en 5 grote steden afzonderlijk 4 januari 2018
Historische gegevens arbeidsmarkt po, vo en mbo Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen november 2017
Anders organiseren van onderwijs Rapport van CAOP met doorrekeningen met behulp van Mirror oktober 2017
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2017-2027 Raming met startjaar 2015 oktober 2017

 

Publicatie Onderwerp Datum
Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarktramingen voor het vo op basis van raming startjaar 2014 (update november 2016) voor de RPA's en 5 grote steden afzonderlijk 5 april 2017
Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs Arbeidsmarktramingen voor het po op basis van raming startjaar 2014 (update november 2016) voor de RPA's en 5 grote steden afzonderlijk 5 april 2017
Uitkomsten scenario's po met Mirror Scenario's ten behoeve van het terugdringen van het lerarentekort in het primair onderwijs 1 november 2016
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025 Raming met startjaar 2014, update november 2016 1 november 2016

 

Publicatie Onderwerp Datum
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025 Raming met startjaar 2014 22 oktober 2015
Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs ESB-artikel over lerarentekorten in het voorgezet onderwijs 18 december 2014
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo, update oktober 2014 Raming met startjaar 2012 23 oktober 2014
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025 Raming met startjaar 2011 23 oktober 2013