Regionale ramingen

Op deze pagina worden de meest recente regionale arbeidsmarktramingen gepubliceerd. De regionale ramingen worden gemaakt op het niveau van arbeidsmarktregio's. Daarbij wordt steeds een aantal arbeidsmarktregio's gecombineerd in een rapport. De indeling en de rapporten voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs kunt u hieronder vinden. De rapporten worden tevens gepubliceerd op de website van het ministerie van OCW (po, vo).

regio rapporten arbeidsmarktregio's
Groningen po vo 1 Groningen
Friesland po vo 2 Friesland
Drenthe/Overijssel po vo 3 Drenthe
4 Regio Zwolle
5 Twente
Noord-Holland po vo 6 Noord-Holland Noord
7 Zaanstreek/Waterland
8 Zuid-Kennemerland en IJmond
9 Groot Amsterdam
10 Gooi en Vechtstreek
11 Amsterdam
Flevoland po vo 12 Flevoland
13 Almere
Gelderland Noord po vo 14 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
15 FoodValley
Utrecht po vo 16 Amersfoort
17 Midden-Utrecht
18 Utrecht
Zuid-Holland Noord po vo 19 Holland Rijnland
20 Zuid-Holland Centraal
21 Haaglanden
22 Midden-Holland
23 's-Gravenhage
Zuid-Holland Zuid po vo 24 Rijnmond
25 Drechtsteden
26 Gorinchem
27 Rotterdam
Gelderland Zuid po vo 28 Rivierenland
29 Rijk van Nijmegen
30 Midden-Gelderland
31 Achterhoek
Zeeland po vo 32 Zeeland
Noord-Brabant West po vo 33 West-Brabant
34 Midden-Brabant
Noord-Brabant Oost po vo 35 Noordoost-Brabant
36 Zuidoost-Brabant
37 Helmond-De Peel
Limburg po vo 38 Noord-Limburg
39 Midden-Limburg
40 Zuid-Limburg