Taakomvang

Om herhalingen te voorkomen beschrijven we hier een terugkerend proces: het bepalen van de aanstellingsomvang van een nieuwe taak. In de praktijk is de taakomvang van aanstellingen niet random verdeeld, maar zien we pieken bij een full-time aanstelling en aanstellingen van een geheel aantal halve dagen per week. Het komt ook voor dat een aanstelling meer dan full-time is. Om dit verdelingsaspect in de simulatie terug te laten komen is het bepalen van een aanstellingsomvang een getrapt proces, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Eerst wordt met een logit model bepaald of men minimaal een voltijdsaanstelling krijgt.

  • Zo ja, dan wordt met een logit model gekeken of het meer dan voltijd betreft.
    • Zo ja: De omvang wordt bepaald met een lineaire regressie.
    • Zo nee: de aanstellingsomvang is 1 fte.
  • Zo nee, dan betreft het een deeltijdaanstelling en wordt met een logit model bezien of het een geheel aantal halve dagen betreft.
  • Zo ja, dan wordt met een ordered logit model bepaald hoeveel halve dagen het betreft.
  • Zo nee, dan wordt met een lineaire regressie de aanstellingsomvang bepaald.

Bij het modelleren van kleine stromen worden soms vereenvoudigingen toegepast, bijvoorbeeld door geen aanstellingen groter dan fulltime toe te laten, of door af te zien van de tussenstap waarin bepaald wordt of de aanstelling een geheel aantal halve dagen bedraagt en zo ja, hoeveel.