Taakomvang

In de praktijk is de taakomvang van taken niet random verdeeld, maar zien we pieken bij een full-time taak en taken van een geheel aantal halve dagen per week. Het komt ook voor dat een taak meer dan full-time is. Om dit verdelingsaspect in de simulatie terug te laten komen is het bepalen van een taakomvang een getrapt proces, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Eerst wordt met een logit model bepaald of men minimaal een voltijdstaak krijgt.

  • Zo ja, dan wordt met een logit model gekeken of het meer dan voltijd betreft.
    • Zo ja: de omvang wordt bepaald met een lineaire regressie.
    • Zo nee: de taakomvang is 1 fte.
  • Zo nee, dan betreft het een deeltijdtaak en wordt met een logit model bezien of het een geheel aantal halve dagen betreft.
  • Zo ja, dan wordt met een ordered logit model bepaald hoeveel halve dagen het betreft.
  • Zo nee, dan wordt met een lineaire regressie de taakomvang bepaald.

Bij het modelleren van kleine stromen worden soms vereenvoudigingen toegepast, bijvoorbeeld door geen taken groter dan fulltime toe te laten, of door af te zien van de tussenstap waarin bepaald wordt of de taakomvang een geheel aantal halve dagen bedraagt en zo ja, hoeveel.