Taakverandering

Degenen die niet zijn geconfronteerd met taakverlies of functieverandering binnnen dezelfde school kunnen hun taak nog vergroten of verkleinen. Dit gebeurt met aparte vergelijkingen voor full-timers en part-timers.

  • Eerst wordt via logit vergelijkingen vastgesteld of sprake is van taakvergroting of taakverkleining (of niets).
    • Indien ja, dan wordt de omvang van de verandering vastgesteld.

Het kan hierbij voorkomen dat een vergroting of verkleining leidt tot een ongewenste uitkomst, bijvoorbeeld een taakomvang kleiner dan 1 lesuur of een taakomvang groter dan 1,21 fte (de maximaal in de data geaccepteerde aanstellingsomvang). In dat geval wordt de omvang afgeknot en het restant toegewezen aan de volgende persoon die daarvoor in aanmerking komt.