Technieken

Deze pagina's beschrijven een aantal technieken die in Mirror gebruikt worden. Het gaat daarbij om:

  • Kansen: een kans geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat iets gaat gebeuren;
  • Vergelijkingen: dit zijn wiskundige beschrijvingen van relaties die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om kansen uit te rekenen;
  • Overgangstabellen: deze tabellen geven historische kansen op overgangen.

In de detailpagina's gaan we dieper in op deze onderwerpen.